• Oro (gastronomía) en International Photography Awards (IPA) 2012
  • Plata (gastronomía) en One Eyeland 2012
  • Nominación en Photography Masters Cup 2014